ساخت 22 واحد مسکونی برای نیازمندان

ساخت 22باب واحد مسکونی در بخش لاجان شهرستان پیرانشهر

ساخت 22 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 22 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 22 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 22 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 22 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 22 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 22 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 22 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 22 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 22 واحد مسکونی برای نیازمندان

ساخت 22باب واحد مسکونی در بخش لاجان شهرستان پیرانشهر

دسته‌بندیعمرانی
استانآذربایجان غربی
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1397/10/1
مهلت نهایی1398/9/20
مبلغ450,000,000 تومان
تعداد حامی6
مبلغ اهدا شده420,050,000 تومان
درصد موفقیت93%

ساخت 22 واحد مسکونی برای خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد در بخش لاجان شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی

بخش قابل توجهی از پروژه توسط خیرین تامین گشته است.

واحدهای مسکونی هرکدام 50 متر و هزینه آن حدوداً 45 میلیون تومان تخمین زده شده است.

روستاهای انجام پروژه در این طرح:

1-کلاکین 7-گرگول سفلی 13-ماشکان

2-ریگ آباد 8-گردگشانه 14- کانی ملا

3-قره خضر 9- پسوه 15- سروکانی

4-خرنج 10-اشنوزنگ 16- سرئین چاوه

5- حاجی غلده 11- دربکه

6- کانی بداق 12-کارخانه