ساخت 8 واحد مسکونی برای نیازمندان

ساخت 8 باب واحد مسکونی در بخش وزینه شهرستان سردشت

ساخت 8 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 8 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 8 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 8 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 8 واحد مسکونی برای نیازمندان

ساخت 8 باب واحد مسکونی در بخش وزینه شهرستان سردشت

دسته‌بندیعمرانی
استانآذربایجان غربی
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1397/10/12
مهلت نهایی1399/6/31
مبلغ170,000,000 تومان
تعداد حامی9
مبلغ اهدا شده160,350,000 تومان
درصد موفقیت94%

ساخت 22 واحد مسکونی برای خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد در بخش لاجان شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی

بخش قابل توجهی از پروژه توسط خیرین تامین گشته است.

واحدهای مسکونی هرکدام 50 متر و هزینه آن حدوداً 45 میلیون تومان تخمین زده شده است.

روستاهای انجام پروژه در این طرح:

1- آلواتان

2- گویزله

3- ساوان قدیم

4- ساوان جدید

5- دوله تو

شما می توانید بخشی از مبلغ
باقی مانده را به صورت
نقدی پرداخت کنید

شما می توانید مبلغ لازم را
با استفاده از شبکه آشنایان
جمع آوری کنید