خرید دستگاه اپکس لوکیتور(apex locator)

دستگاه اپکس لوکیتور یکی از کمبودهای انجام عصب کشی در اردوهای جهادی درمانی یکی از ضروریات می باشد

خرید دستگاه اپکس لوکیتور(apex locator)
خرید دستگاه اپکس لوکیتور(apex locator)
خرید دستگاه اپکس لوکیتور(apex locator)
خرید دستگاه اپکس لوکیتور(apex locator)
خرید دستگاه اپکس لوکیتور(apex locator)

دستگاه اپکس لوکیتور یکی از کمبودهای انجام عصب کشی در اردوهای جهادی درمانی یکی از ضروریات می باشد

دسته‌بندیسلامت
وضعیتموفق
تاریخ تعریف1397/10/9
مهلت نهایی1397/11/10
مبلغ9,000,000 تومان
تعداد حامی8
مبلغ اهدا شده9,000,000 تومان
درصد موفقیت100%

دستگاه اپکس لوکیتور یکی از نیازهای اساسی در اردوهای درمانی دندانپزشکی گروه های جهادی برای خدمت رسانی به محرومین می باشد. به دلیل عدم وجود امکانات کافی برای خدمات عصب کشی در مناطق کمتر برخوردار کشورمان متاسفانه بیماران نیازمند که اکثر آنها نوجوانان و بانوان هستند در صورت نیاز به خدمات عصب کشی مجبور به کشیدن و جراحی دندان می شوند لذا گروه درمانی امام رضا(ع) با توجه به برنامه ی مدون جهت خدمت رسانی در مناطق محروم در نظر دارد این دستگاه را تهیه نماید.