ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان

ساخت 13 باب واحد مسکونی در شهرستان کوهرنگ

ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان

ساخت 13 باب واحد مسکونی در شهرستان کوهرنگ

دسته‌بندیعمرانی
استانچهارمحال وبختیاری
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1397/10/13
مهلت نهایی1399/6/31
مبلغ270,000,000 تومان
تعداد حامی18
مبلغ اهدا شده261,815,500 تومان
درصد موفقیت97%

ساخت 13 واحد مسکونی برای خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد درشهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری

بخش قابل توجهی از پروژه توسط خیرین تامین گشته است.

واحدهای مسکونی هرکدام 50 متر و هزینه آن حدوداً 45 میلیون تومان تخمین زده شده است.

روستاهایی که در حال حاضر عملیات ساخت منازل در آن ها در حال انجام می باشد به شرح ذیل می باشد:

1- گزستان

2-مورز

3-طبرک

4-ارته

5-باغ چنار

6- دهناش

شما می توانید بخشی از مبلغ
باقی مانده را به صورت
نقدی پرداخت کنید

شما می توانید مبلغ لازم را
با استفاده از شبکه آشنایان
جمع آوری کنید