ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان

ساخت 13 باب واحد مسکونی در شهرستان کوهرنگ

ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان
ساخت 13 واحد مسکونی برای نیازمندان

ساخت 13 باب واحد مسکونی در شهرستان کوهرنگ

دسته‌بندیعمرانی
استانچهارمحال وبختیاری
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1397/10/13
مهلت نهایی1398/9/19
مبلغ300,000,000 تومان
تعداد حامی10
مبلغ اهدا شده260,280,000 تومان
درصد موفقیت87%

ساخت 13 واحد مسکونی برای خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد درشهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری

بخش قابل توجهی از پروژه توسط خیرین تامین گشته است.

واحدهای مسکونی هرکدام 50 متر و هزینه آن حدوداً 45 میلیون تومان تخمین زده شده است.

روستاهایی که در حال حاضر عملیات ساخت منازل در آن ها در حال انجام می باشد به شرح ذیل می باشد:

1- گزستان

2-مورز

3-طبرک

4-ارته

5-باغ چنار

6- دهناش