سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی

جایی برای یادگیری مسئولیت‌پذیری اجتماعی

سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایه گذاری آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی

جایی برای یادگیری مسئولیت‌پذیری اجتماعی

دسته‌بندیتحصیل و آموزش
استانتهران
وضعیتموفق
تاریخ تعریف1397/11/2
مهلت نهایی1398/12/1
مبلغ16,288,737 تومان
تعداد حامی88
مبلغ اهدا شده16,288,737 تومان
درصد موفقیت100%

خانه‌ی کودک کجاست؟

خانه‌ی کودک پیشگامان سورن مکانی برای تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل و یادگیری مسئولیت پذیری اجتماعی به آنهاست. این خانه‌ی کودک با پنج طبقه در منطقه ۱۷ تهران(فلاح) واقع میباشد که مشتمل بر ۶ کلاس ، 1 کلینیک دندانپزشکی و 1 مطب پزشکی است.


رویکرد ما

حل معضل آسیب اجتماعی میسر نخواهد شدمادامی که نقش پذیری، هویت اجتماعی و درنهایت ارزش آفرینی در کودکان درون سازی نگردد. لذا اثرگذاری بر شخصیت کودکان و نوجوانان (بازه سنی ۷-۱۴ سال) رویکرد اصلی شبکه سورن در حوزه کودک و نوجوان است.


عملکردهای ما برای اثر بر شخصیت

  1. پرورش نقش پذیری (مسئولیت پذیری اجتماعی): با یادگیری خدمت محور مبتنی بر طراحی و شرکت کودک و نوجوان در فعالیت‌های اجتماعی. با اقداماتی همچون زندگی بدون پسماند و ...
  2. ایجاد هویت اجتماعی: با آموزش و پرورش خلاقیت در کودک،سواد رسانه ای، سواد فناوری اطلاعات و همچنین سواد مالی

در نهایت مجموع دستاورد‌های این دو عملکرد موجب ارزش آفرینی کودکان گردیده و با این خصیصه آنها به بلوغ میرسند


برنامه ریزی سال ۹۸ خانه کودک

در سال 98 قصد داریم به خانه کودک چند کلاس جدید اضافه کنیم و برای ایجاد زیرساخت آنها نیازمند سرمایه گذاری اجتماعی شما هستیم:

  • کلاس بازی و ریاضی،ادبیات و فرهنگ،گفتگو و خلاقیت و همچنین آموزشکده
  • تهیه ۱۰ لپتاپ برای آموزش برنامه نویسی به کودکان
  • تامین درآمد مربیان خانه کودک با رویکرد کارآفرینی اجتماعی
  • تامین هزینه مواد مصرفی دندانپزشکی کودکان برای مصرف یکساله آنها