خرید یک دستگاه بابکت

خرید بابکت جهت کمک رسانی هرچه بیشتر به نیروهای جهادی در حوادث غیرمترقبه و فعالیت های عمرانی جهادی

خرید یک دستگاه بابکت
خرید یک دستگاه بابکت
خرید یک دستگاه بابکت

خرید بابکت جهت کمک رسانی هرچه بیشتر به نیروهای جهادی در حوادث غیرمترقبه و فعالیت های عمرانی جهادی

دسته‌بندیتامین تجهیزات
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1398/2/7
مهلت نهایی1398/9/1
مبلغ85,000,000 تومان
تعداد حامی29
مبلغ اهدا شده42,720,000 تومان
درصد موفقیت50%

با توجه به اهمیت و لزوم فعالیت های عمرانی در سفرهای جهادی و همچنین تحقیقاتی که در زمان زلزله کرمانشاه داشتیم و همچنین حادثه سیل اخیر به این نتیجه رسیدیم که یکی از بهترین اقداماتی که میتوان انجام داد خرید یک خوردو لودر کوچک ( باب کت ) هست که بتوان نه تنها در یک سفر و یک حادثه بلکه سالیان سال در سفر های جهادی مختلف حضوری موثر و پر رنگ داشت به همین منظور صمیمانه از شما دوستان خیر تقاضا داریم تا در این موضوع مهم مشارکت حداکثری داشته باشید .


وجود این دستگاه هم در سفرهای جهادی و هم در حوادث غیرمترقبه می تواند کمک شایانی را به نیروهای جهادی جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر به محرومین و نیازمندان موجب شود.