خرید یک دستگاه بابکت

خرید بابکت جهت کمک رسانی هرچه بیشتر به نیروهای جهادی در حوادث غیرمترقبه و فعالیت های عمرانی جهادی

خرید یک دستگاه بابکت
خرید یک دستگاه بابکت
خرید یک دستگاه بابکت

خرید بابکت جهت کمک رسانی هرچه بیشتر به نیروهای جهادی در حوادث غیرمترقبه و فعالیت های عمرانی جهادی

دسته‌بندیتامین تجهیزات
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1398/2/7
مهلت نهایی1399/7/30
مبلغ85,000,000 تومان
تعداد حامی49
مبلغ اهدا شده75,963,500 تومان
درصد موفقیت89%

با توجه به لزوم فعالیت‌ عمرانی در سفرهای جهادی، مشاهدات مربوط به زمان زلزله‌ی کرمانشاه و همچنین سیل اخیر، دریافتیم که یکی از بهترین اقدامات، تهیه‌ی یک دستگاه لودر کوچک (باب‌کت) است. این دستگاه نه در یک سفر و یک حادثه، بل در سفرهای مختلف و حوادث بسیاری قابل استفاده خواهد بود. به همین منظور، صمیمانه از شما دوستان تقاضا داریم تا در این مورد مهم هم مشارکت حداکثری داشته باشید.

شما می توانید بخشی از مبلغ
باقی مانده را به صورت
نقدی پرداخت کنید

شما می توانید مبلغ لازم را
با استفاده از شبکه آشنایان
جمع آوری کنید