خرید یک دستگاه بابکت

خرید بابکت جهت کمک رسانی هرچه بیشتر به نیروهای جهادی در حوادث غیرمترقبه و فعالیت های عمرانی جهادی

خرید یک دستگاه بابکت + ' بسازیم '
خرید یک دستگاه بابکت + ' بسازیم '
خرید یک دستگاه بابکت

خرید بابکت جهت کمک رسانی هرچه بیشتر به نیروهای جهادی در حوادث غیرمترقبه و فعالیت های عمرانی جهادی

دسته‌بندیتامین تجهیزات
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1398/2/7
مهلت نهایی1399/7/30
مبلغ85,000,000 تومان
تعداد حامی53
مبلغ اهدا شده76,614,500 تومان
درصد موفقیت90%

با توجه به لزوم فعالیت‌ عمرانی در سفرهای جهادی، مشاهدات مربوط به زمان زلزله‌ی کرمانشاه و همچنین سیل اخیر، دریافتیم که یکی از بهترین اقدامات، تهیه‌ی یک دستگاه لودر کوچک (باب‌کت) است. این دستگاه نه در یک سفر و یک حادثه، بل در سفرهای مختلف و حوادث بسیاری قابل استفاده خواهد بود. به همین منظور، صمیمانه از شما دوستان تقاضا داریم تا در این مورد مهم هم مشارکت حداکثری داشته باشید.

بسازیم-پرداخت نقدی

شما می توانید بخشی از مبلغ
باقی مانده را به صورت
نقدی پرداخت کنید

بسازیم-گلریزون

شما می توانید مبلغ لازم را
با استفاده از شبکه آشنایان
جمع آوری کنید