کمک به مناطق سیل زده

یاری هموطنان سیل زده

پس از سیلی که در چند استان کشور عزیزمان ایران رخ داد و مردم دچار آسیب های فراوانی شدند قرارگاه جهادی امام رضا علیه السلام تصمیم به جمع آوری کمک های مردمی برای یاری رسانی به استان های سیل زده کشور کرد. با توجه به این که کمک های مالی شما عزیزان صرف امور زیر ساختی می گردد امیدواریم با کمک های شما بتوانیم باری از دوش مردم سیل زده برداریم.

کمک به مناطق سیل زده
کمک به مناطق سیل زده

یاری هموطنان سیل زده

پس از سیلی که در چند استان کشور عزیزمان ایران رخ داد و مردم دچار آسیب های فراوانی شدند قرارگاه جهادی امام رضا علیه السلام تصمیم به جمع آوری کمک های مردمی برای یاری رسانی به استان های سیل زده کشور کرد. با توجه به این که کمک های مالی شما عزیزان صرف امور زیر ساختی می گردد امیدواریم با کمک های شما بتوانیم باری از دوش مردم سیل زده برداریم.

دسته‌بندیحوادث غیرمترقبه
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1398/1/5
مهلت نهایی1398/7/25
مبلغ550,000,000 تومان
تعداد حامی1147
مبلغ اهدا شده546,251,017 تومان
درصد موفقیت99%

پس از سیلی که در چند استان کشور عزیزمان ایران رخ داد و مردم دچار آسیب های فراوانی شدند قرارگاه جهادی امام رضا علیه السلام تصمیم به جمع آوری کمک های مردمی برای یاری رسانی به استان های سیل زده کشور کرد. با توجه به این که کمک های مالی شما عزیزان صرف امور زیر ساختی می گردد امیدواریم با کمک های شما بتوانیم باری از دوش مردم سیل زده برداریم.