مدرسه شهید اژدری روستای چالخشک

مدرسه شهید اژدری روستای چالخشک
مدرسه شهید اژدری روستای چالخشک
مدرسه شهید اژدری روستای چالخشک
مدرسه شهید اژدری روستای چالخشک
مدرسه شهید اژدری روستای چالخشک
مدرسه شهید اژدری روستای چالخشک
مدرسه شهید اژدری روستای چالخشک
مدرسه شهید اژدری روستای چالخشک
مدرسه شهید اژدری روستای چالخشک
مدرسه شهید اژدری روستای چالخشک
مدرسه شهید اژدری روستای چالخشک
مدرسه شهید اژدری روستای چالخشک
مدرسه شهید اژدری روستای چالخشک
مدرسه شهید اژدری روستای چالخشک

دسته‌بندیتحصیل و آموزش
استانایلام
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1398/8/1
مهلت نهایی1398/9/20
مبلغ150,000,000 تومان
تعداد حامی77
مبلغ اهدا شده98,753,300 تومان
درصد موفقیت66%

‍ روستای چالخشک از توابع استان محروم ایلام که ساختمان مدرسه استجاری (اجاره ای) است و با چراغ نفتی گرم می شود که آنرا هم معلم با حقوق خودش خریده است.


اینها به کنار به سکوی جلوی کلاس درس ابتدایی و نحوه ورود این کودکان معصوم به کلاس نگاه کنید که چقدر خطرناک و دلهره آوره. هر کدام از این بچه ها از آن ارتفاع و یا سنگ چینی بغل کلاس سقوط کند قطعا اگه کشته نشوند نقص عضو حتمی است.

ان شاالله این مدرسه هم مثل سایر پروژه ها با همیاری شما نیکوکاران عزیز ساخته می شود.

#بسازيم