قرض الحسنه

ایجاد مشارکت مردمی جهت توانمندسازی محرومین

معضلات اجتماعی و مشکلاتی که در زندگی بسیاری از مردم عزیز کشورمان خصوصاً روستاهای محروم وجود دارد مسئله ای است که سالیان متمادی افراد زیادی را درگیر کرده است تا در راه حل مشکلات قدم بردارند و در این راستا فعالیت هایی نظیر کارهای عمرانی برای یک نفر ویا عام المنفعه ، کمک های درمانی ،اشتغال زایی و ... را انجام داده اند. اما مسئله ای که شاید مهمترین موضوع حال حاضر کشور باشد ایجاد اشتغال می باشد. ایجاد کار برای روستاییان گاهی با هزینه های خیلی پایین مثلا یک یا دو میلیون تومان امکان پذیر می باشد . اما نکته قابل توجه این جاست تا زمانی که افراد ملزم به بازپرداخت پول نشوند پول را خرج کارهایی خارج از فضای کار و اشتغال می کنند. لذا ما با ایجاد سیستمی خارج از فضاهای بانکی که ضمانت هایی می خواهند که معمولا از عهده افراد روستایی خارج است می خواهیم فضای قرض الحسنه در روستاهای محروم کشورمان ایجاد کنیم که بخش اعظمی از وام ها صرف ایجاد شغل برای روستاییان می گردد. ان شاالله با کمک شما بزرگواران به این هدف خواهیم رسید.

قرض الحسنه
قرض الحسنه

ایجاد مشارکت مردمی جهت توانمندسازی محرومین

معضلات اجتماعی و مشکلاتی که در زندگی بسیاری از مردم عزیز کشورمان خصوصاً روستاهای محروم وجود دارد مسئله ای است که سالیان متمادی افراد زیادی را درگیر کرده است تا در راه حل مشکلات قدم بردارند و در این راستا فعالیت هایی نظیر کارهای عمرانی برای یک نفر ویا عام المنفعه ، کمک های درمانی ،اشتغال زایی و ... را انجام داده اند. اما مسئله ای که شاید مهمترین موضوع حال حاضر کشور باشد ایجاد اشتغال می باشد. ایجاد کار برای روستاییان گاهی با هزینه های خیلی پایین مثلا یک یا دو میلیون تومان امکان پذیر می باشد . اما نکته قابل توجه این جاست تا زمانی که افراد ملزم به بازپرداخت پول نشوند پول را خرج کارهایی خارج از فضای کار و اشتغال می کنند. لذا ما با ایجاد سیستمی خارج از فضاهای بانکی که ضمانت هایی می خواهند که معمولا از عهده افراد روستایی خارج است می خواهیم فضای قرض الحسنه در روستاهای محروم کشورمان ایجاد کنیم که بخش اعظمی از وام ها صرف ایجاد شغل برای روستاییان می گردد. ان شاالله با کمک شما بزرگواران به این هدف خواهیم رسید.

دسته‌بندیقرض الحسنه
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1398/4/12
مهلت نهایی1398/9/1
مبلغ100,000,000 تومان
تعداد حامی26
مبلغ اهدا شده53,125,000 تومان
درصد موفقیت53%

معضلات اجتماعی و مشکلاتی که در زندگی بسیاری از مردم عزیز کشورمان خصوصاً روستاهای محروم وجود دارد مسئله ای است که سالیان متمادی افراد زیادی را درگیر کرده است تا در راه حل مشکلات قدم بردارند و در این راستا فعالیت هایی نظیر کارهای عمرانی برای یک نفر ویا عام المنفعه ، کمک های درمانی ،اشتغال زایی و ... را انجام داده اند.

اما مسئله ای که شاید مهمترین موضوع حال حاضر کشور باشد ایجاد اشتغال می باشد.

ایجاد کار برای روستاییان گاهی با هزینه های خیلی پایین مثلا یک یا دو میلیون تومان امکان پذیر می باشد . اما نکته قابل توجه این جاست تا زمانی که افراد ملزم به بازپرداخت پول نشوند پول را خرج کارهایی خارج از فضای کار و اشتغال می کنند.

لذا ما با ایجاد سیستمی خارج از فضاهای بانکی که ضمانت هایی می خواهند که معمولا از عهده افراد روستایی خارج است می خواهیم فضای قرض الحسنه در روستاهای محروم کشورمان ایجاد کنیم که بخش اعظمی از وام ها صرف ایجاد شغل برای روستاییان می گردد.

ان شاالله با کمک شما بزرگواران به این هدف خواهیم رسید.