اشتغال زایی در مناطق سیل زده

ساخت و ترمیم 900جایگاه دام در مناطق سیل زده شهرستان آق قلا استان گلستان

اشتغال زایی در مناطق سیل زده
اشتغال زایی در مناطق سیل زده
اشتغال زایی در مناطق سیل زده
اشتغال زایی در مناطق سیل زده
اشتغال زایی در مناطق سیل زده
اشتغال زایی در مناطق سیل زده
اشتغال زایی در مناطق سیل زده
اشتغال زایی در مناطق سیل زده
اشتغال زایی در مناطق سیل زده
اشتغال زایی در مناطق سیل زده
اشتغال زایی در مناطق سیل زده
اشتغال زایی در مناطق سیل زده

ساخت و ترمیم 900جایگاه دام در مناطق سیل زده شهرستان آق قلا استان گلستان

دسته‌بندیاشتغال و کارآفرینی
استانگلستان
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1398/6/31
مهلت نهایی1398/9/15
مبلغ2,000,000,000 تومان
تعداد حامی72
مبلغ اهدا شده1,906,147,100 تومان
درصد موفقیت95%

پس از وقوع سیل در نوروز 98 در مناطق مختلف کشور خسارت های زیادی به زندگی مردم روستایی خصوصا فقرا وارد گردید.

یکی از حاهایی که خسارت دید و اولین مکانی هم بود که دچار سیل شد شهرستان آق قلا استان گلستان بود.

قصد داریم در این طرح با همیاری گروه های مردمی 900جایگاه دام که اغلب متعلق به خانواده های نیازمند روستاهای شهرستان می باشد را نوسازی و یا بازسازی کنیم و بستر اشتغال 900خانواده را مجددا فراهم گردانیم.

امیدواریم در این طرح با مشارکت شما عزیزان هرچه زودتر بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

راه های دیگر جهت پرداخت کمک ها:

1)     3#*1083*780*
2)  5029387010012141

شما می توانید بخشی از مبلغ
باقی مانده را به صورت
نقدی پرداخت کنید

شما می توانید مبلغ لازم را
با استفاده از شبکه آشنایان
جمع آوری کنید