سقاخانه جماران

ساخت سقاخانه در محله‌ی جماران که محل تولد و سکونت شهید بود.

سقاخانه جماران
سقاخانه جماران
سقاخانه جماران

ساخت سقاخانه در محله‌ی جماران که محل تولد و سکونت شهید بود.

دسته‌بندیفعالیت های عام المنفعه
استانتهران
وضعیتموفق
تاریخ تعریف1398/6/17
مهلت نهایی
مبلغ21,000,000 تومان
تعداد حامی3
مبلغ اهدا شده21,000,000 تومان
درصد موفقیت100%

با لطف و همت خیرین گرامی و خانواده‌ی محترم شهید اژدری، سقاخانه‌ی شهید اژدری در محله‌ی جماران افتتاح شد.