کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

کمک به هم وطن

جمع آوری کمک های نقدی جهت یاری رسانی به هموطنان عزیز سیل زده در استان سیستان و بلوچستان

کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

کمک به هم وطن

جمع آوری کمک های نقدی جهت یاری رسانی به هموطنان عزیز سیل زده در استان سیستان و بلوچستان

دسته‌بندیحوادث غیرمترقبه
استانسیستان وبلوچستان
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1398/10/23
مهلت نهایی1398/11/30
مبلغ600,000,000 تومان
تعداد حامی713
مبلغ اهدا شده560,538,500 تومان
درصد موفقیت93%

متاسفانه پس از سیل اخیر در استان سیستان و بلوچستان آسیب های زیادی به مردم عزیز این استان وارد گردیده است. باز هم قصد داریم با یاری شما عزیزان و جمع آوری کمک های نقدی مرهمی بر زخم این عزیزان بگذاریم تا شاید دعای خیر آن ها شامل حال ما گردد.


شما می توانید بخشی از مبلغ
باقی مانده را به صورت
نقدی پرداخت کنید

شما می توانید مبلغ لازم را
با استفاده از شبکه آشنایان
جمع آوری کنید