تکمیل منزل خانواده نیازمند

خانواده ای با فرزندی معلول و عدم توانایی کار کردن سرپرست خانواده

تکمیل منزل خانواده نیازمند
تکمیل منزل خانواده نیازمند
تکمیل منزل خانواده نیازمند
تکمیل منزل خانواده نیازمند
تکمیل منزل خانواده نیازمند

خانواده ای با فرزندی معلول و عدم توانایی کار کردن سرپرست خانواده

دسته‌بندیعمرانی
استانهمدان
وضعیتموفق
تاریخ تعریف1398/11/12
مهلت نهایی
مبلغ13,000,000 تومان
تعداد حامی20
مبلغ اهدا شده13,000,000 تومان
درصد موفقیت100%

خانواده ای نیازمند در شهر نهاوند استان همدان که به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به تکمیل منزل خود نمی باشند.

شوهر خانواده 40 ساله و همسر 36 ساله هستند. مرد خانواده به دلیل مشکل روانی قادر به کار کردن نیست. 

یک بچه معلول هم دارند که مشکل جسمی بینایی و حرکتی دارد. برای امرار و معاش زندگی و خرد و خوراک مردم منطقه به این خانواده کمک می کنند.

در حال حاضر منزل نیاز به سرامیک کاری ، نازک کاری ، کاشی کاری، تاسیسات ،درب و پنجره و ... دارد.