کمک به سیل زدگان لرستان

بهسازی منازل و تامین وسایل زندگی سیل زدگان

کمک به سیل زدگان لرستان

جهت مشاهده ویدیو کلیک کنید

کمک به سیل زدگان لرستان
کمک به سیل زدگان لرستان
کمک به سیل زدگان لرستان
کمک به سیل زدگان لرستان
کمک به سیل زدگان لرستان

بهسازی منازل و تامین وسایل زندگی سیل زدگان

دسته‌بندیحوادث غیرمترقبه
استانلرستان
وضعیتموفق
تاریخ تعریف1398/12/8
مهلت نهایی
مبلغ20,000,000 تومان
تعداد حامی55
مبلغ اهدا شده20,000,000 تومان
درصد موفقیت100%

متاسفانه امسال هم مثل سال گذشته استان لرستان خصوصا شهرستان نورآباد درگیر سیل گردیده و خانواده هایی که با مشقت فراوان پارسال شرایط زندگی برایشان فراهم گردید دوباره آسیب زیادی دیدند و خانه و وسایلشان خسارات زیادی دیده است. با توجه به این که شهرستان نورآباد یکی از محرومترین شهرستان های کشور است تعدادی زیادی از این خانواده ها از خانواده های محروم هستند.

لذا باز هم از شما عزیزانی که در تمامی حوادث اخیر به کمک ما شتافتید درخواست داریم تا بازهم به یاری هموطنان عزیزمان بشتابید تا بتوانیم مرهمی بر زخم های آن ها بگذاریم.

قصد داریم با یاری شما عزیزان تعمیر منازل سیل زدگان را شروع کنیم و بخشی از وسایل ضروری زندگی را هم به آن ها اهدا کنیم.