مقابله با کرونا

پویش جمع آوری کمک های نقدی

تهیه ماسک،مواد شوینده و ...

مقابله با کرونا

جهت مشاهده ویدیو کلیک کنید

مقابله با کرونا
مقابله با کرونا

پویش جمع آوری کمک های نقدی

تهیه ماسک،مواد شوینده و ...

دسته‌بندیسلامت
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1398/12/19
مهلت نهایی
مبلغ1,000,000,000 تومان
تعداد حامی427
مبلغ اهدا شده796,155,123 تومان
درصد موفقیت80%

پس از بررسی های فراوان صورت گرفته تصمیم گرفتیم تا در موضوع مقابله با کرونا به کمک هموطنان بشتابیم.

هزینه جمع آوری شده در این قسمت صرف تهیه ماسک، مواد شوینده و سایر فعالیت ها برای مقابله با کرونا می گردد.

شایان ذکر است تولید بخش اعظمی از این اقلام به صورت مردمی و با کمک مردم صورت می پذیرد.

شما می توانید بخشی از مبلغ
باقی مانده را به صورت
نقدی پرداخت کنید

شما می توانید مبلغ لازم را
با استفاده از شبکه آشنایان
جمع آوری کنید