مقابله با کرونا

پویش جمع آوری کمک های نقدی

تهیه ماسک،مواد شوینده و ...

مقابله با کرونا

جهت مشاهده ویدیو کلیک کنید

مقابله با کرونا

پویش جمع آوری کمک های نقدی

تهیه ماسک،مواد شوینده و ...

دسته‌بندیسلامت
وضعیتموفق
تاریخ تعریف1398/12/19
مهلت نهایی
مبلغ830,219,500 تومان
تعداد حامی550
مبلغ اهدا شده830,219,500 تومان
درصد موفقیت100%

پس از بررسی های فراوان صورت گرفته تصمیم گرفتیم تا در موضوع مقابله با کرونا به کمک هموطنان بشتابیم.

هزینه جمع آوری شده در این قسمت صرف تهیه ماسک، مواد شوینده و سایر فعالیت ها برای مقابله با کرونا می گردد.

شایان ذکر است تولید بخش اعظمی از این اقلام به صورت مردمی و با کمک مردم صورت می پذیرد.