همیارانه اقلام بهداشتی و خدمات اینترنتی

پویش جمع آوری کمک های نقدی برای تهیه ماسک،مواد ضدعفونی، گان (لباس ویژه پرستاران)، پشتیبانی سایت و خدمات اینترنتی ویژه مبارزه با کرونا

همیارانه اقلام بهداشتی و خدمات اینترنتی + ' بسازیم '

جهت مشاهده ویدیو کلیک کنید

همیارانه اقلام بهداشتی و خدمات اینترنتی

پویش جمع آوری کمک های نقدی برای تهیه ماسک،مواد ضدعفونی، گان (لباس ویژه پرستاران)، پشتیبانی سایت و خدمات اینترنتی ویژه مبارزه با کرونا

دسته‌بندیحوادث غیرمترقبه
مرکزهمیارانه(مردم برای مردم)
وضعیتموفق
تاریخ تعریف1399/1/3
مهلت نهایی
مبلغ6,749,500 تومان
تعداد حامی66
مبلغ اهدا شده6,749,500 تومان
درصد موفقیت100%

هزینه جمع آوری شده در این قسمت صرف تهیه ماسک، مواد شوینده و سایر فعالیت ها برای مقابله با کرونا می گردد.

لازم به ذکر است "ستاد مردمی مبارزه با کرونا" تحت نظارت قرارگاه جهادی امام رضا علیه السلام(با مجوز رسمی) فعالیت می نماید و عموم کارها توسط مردم و داوطلبان مردمی انجام میگیرد.