تجهیز اتوبوس سیار درمانی

اتوبوس هایی جهت خدمت به محرومین

تجهیز اتوبوس سیار درمانی
تجهیز اتوبوس سیار درمانی

اتوبوس هایی جهت خدمت به محرومین

دسته‌بندیسلامت
مرکزگروه درمانی امام رضا(ع)
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1399/1/22
مهلت نهایی
مبلغ500,000,000 تومان
تعداد حامی80
مبلغ اهدا شده4,572,000 تومان
درصد موفقیت1%

همان طور که مستحضرید گروه های جهادی پزشکی جهت خدمت رسانی به مناطق محروم کشور خصوصا روستاهای دوردست با مشکل عدم وجود تجهیزات مواجه هستند . لذا در این پروژه قصد داریم با تجهیز این اتوبوس ها بیمارستان را به مناطق محروم کشور ببریم.

شما می توانید بخشی از مبلغ
باقی مانده را به صورت
نقدی پرداخت کنید

شما می توانید مبلغ لازم را
با استفاده از شبکه آشنایان
جمع آوری کنید