یک جرعه مهربانی

طرح تهیه بسته های معیشتی در استان قم

یک جرعه مهربانی
یک جرعه مهربانی

طرح تهیه بسته های معیشتی در استان قم

دسته‌بندیفعالیت های عام المنفعه
استانقم
وضعیتموفق
تاریخ تعریف1399/2/2
مهلت نهایی
مبلغ34,498,639 تومان
تعداد حامی224
مبلغ اهدا شده34,498,639 تومان
درصد موفقیت100%

در راستای تحقق همدلی مومنانه،جمعی از مهندسان خیر استان با همکاری سازمان بسیج مهندسین و سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر حامیان طرح آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما بزرگواران جهت تهیه بسته ارزاق و کمک معیشتی به خانوارهای نیازمند و آسیب دیده از مشکلات اخیر می باشد.