نذر حسینی

تهیه و توزیع ۱۲۸ بسته گوشت قربانی به نیت نام حسین در بین نیازمندان

با توجه به آغاز عزای اباعبدالله و شیوع ویروس کرونا خیلی از افرادی که در این ایام اقدام به دادن نذری و قربانی میکردند از این کار منصرف شده اند لذا بسازیم در نظر دارد با جمع آوری سهم های 3130000 تومانی اقدام به قربانی گوسفندهای نذری کند

نذر حسینی
نذر حسینی

تهیه و توزیع ۱۲۸ بسته گوشت قربانی به نیت نام حسین در بین نیازمندان

با توجه به آغاز عزای اباعبدالله و شیوع ویروس کرونا خیلی از افرادی که در این ایام اقدام به دادن نذری و قربانی میکردند از این کار منصرف شده اند لذا بسازیم در نظر دارد با جمع آوری سهم های 3130000 تومانی اقدام به قربانی گوسفندهای نذری کند

دسته‌بندیفعالیت های عام المنفعه
استانتهران
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1399/6/2
مهلت نهایی
مبلغ10,000,000 تومان
تعداد حامی77
مبلغ اهدا شده5,670,000 تومان
درصد موفقیت57%

با توجه به آغاز عزای اباعبدالله و شیوع ویروس کرونا خیلی از افرادی که در این ایام اقدام به دادن نذری و قربانی میکردند از این کار منصرف شده اند لذا بسازیم در نظر دارد با جمع آوری سهم های 3130000 تومانی اقدام به قربانی گوسفندهای نذری کند و در این ایام سفره های خانواده های نیازمند را از نعمت غذای نذری بهره مند کند.

شما می توانید بخشی از مبلغ
باقی مانده را به صورت
نقدی پرداخت کنید

شما می توانید مبلغ لازم را
با استفاده از شبکه آشنایان
جمع آوری کنید

گلریزون کنندگان
خیریه هم سایه

گلریزون کننده

680,000 تومان

با مشارکت 10 نفر

قرارگاه جهادی امام رضا(ع)

گلریزون کننده

130,000 تومان

با مشارکت 4 نفر

سید پیمان بنی‌جمالی

گلریزون کننده

40,000 تومان

با مشارکت 1 نفر