کمپین کاروان سعید عبدولی

تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان لرستان و خوزستان

با حمایت کشتی گیر عزیز کشورمان سعید عبدولی تصمیم داریم برای دانش آموزان محروم خوزستان و لرستان بسته های لوازم التحریر تهیه کنیم به جمع ما بپیوندید و لبخند را مهمان نگاه کودکان کنید.

کمپین کاروان سعید عبدولی + ' بسازیم '

جهت مشاهده ویدیو کلیک کنید

کمپین کاروان سعید عبدولی

تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان لرستان و خوزستان

با حمایت کشتی گیر عزیز کشورمان سعید عبدولی تصمیم داریم برای دانش آموزان محروم خوزستان و لرستان بسته های لوازم التحریر تهیه کنیم به جمع ما بپیوندید و لبخند را مهمان نگاه کودکان کنید.

دسته‌بندیتحصیل و آموزش
وضعیتموفق
تاریخ تعریف1399/6/23
مهلت نهایی
مبلغ14,000,000 تومان
تعداد حامی67
مبلغ اهدا شده14,000,000 تومان
درصد موفقیت100%

با توجه به آغاز مهرماه سال تحصیلی 1399، تصمیم داریم به پویش جمع آوری لوازم التحریر سعید عبدولی عزیز بپیوندیم و برای دانش آموزان لرستان و خوزستان بسته های لوازم التحریر تهیه کنیم. با ما در این امر خیر شریک باشید.

راه های همیاری

1)https://besazim.ir/admin/projects/1185

2)4#*1083*780*

3)6104337581149380

4)6104337599482674

به نام بنیاد جهادی مهرالرضا