کمپین کاروان سعید عبدولی

تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان لرستان و خوزستان

با حمایت کشتی گیر عزیز کشورمان سعید عبدولی تصمیم داریم برای دانش آموزان محروم خوزستان و لرستان بسته های لوازم التحریر تهیه کنیم به جمع ما بپیوندید و لبخند را مهمان نگاه کودکان کنید.

کمپین کاروان سعید عبدولی
کمپین کاروان سعید عبدولی

تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان لرستان و خوزستان

با حمایت کشتی گیر عزیز کشورمان سعید عبدولی تصمیم داریم برای دانش آموزان محروم خوزستان و لرستان بسته های لوازم التحریر تهیه کنیم به جمع ما بپیوندید و لبخند را مهمان نگاه کودکان کنید.

دسته‌بندیتحصیل و آموزش
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1399/6/23
مهلت نهایی
مبلغ100,000,000 تومان
تعداد حامی29
مبلغ اهدا شده11,340,000 تومان
درصد موفقیت11%

با حمایت کشتی گیر عزیز کشورمان سعید عبدولی تصمیم داریم برای دانش آموزان محروم خوزستان و لرستان بسته های لوازم التحریر تهیه کنیم به جمع ما بپیوندید و لبخند را مهمان نگاه کودکان کنید. راه های همیاری

1)https://besazim.ir/admin/projects/1185

2)4#*1083*780*

3)6104337581149380

4)6104337599482674

به نام بنیاد جهادی مهرالرضا

شما می توانید بخشی از مبلغ
باقی مانده را به صورت
نقدی پرداخت کنید

شما می توانید مبلغ لازم را
با استفاده از شبکه آشنایان
جمع آوری کنید