پروژه اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار

تهیه 10عدد تنور گازی خانگی به همراه 20کیسه آرد

با توجه به محرومیت هایی بسیار بخش مرکزی دزفول، کانون فرهنگی هنری ثارالله تصمیم دارد با تهیه 10عدد تنور گازی ، اشتغال 10 خانواده را از طریق پخت و فروش نان خانگی تامین نماید. قیمت هر تنور750000تومان محاسبه شده است.

پروژه اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار + ' بسازیم '
پروژه اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار

تهیه 10عدد تنور گازی خانگی به همراه 20کیسه آرد

با توجه به محرومیت هایی بسیار بخش مرکزی دزفول، کانون فرهنگی هنری ثارالله تصمیم دارد با تهیه 10عدد تنور گازی ، اشتغال 10 خانواده را از طریق پخت و فروش نان خانگی تامین نماید. قیمت هر تنور750000تومان محاسبه شده است.

دسته‌بندیاشتغال و کارآفرینی
استانخوزستان
مرکزکانون فرهنگی هنری ثارالله
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1399/7/15
مهلت نهایی1399/9/30
مبلغ8,000,000 تومان
تعداد حامی10
مبلغ اهدا شده1,954,000 تومان
درصد موفقیت24%

با توجه به محرومیت های بسیار بخش مرکزی دزفول، کانون فرهنگی هنری ثارالله تصمیم دارد با تهیه 10عدد تنور گازی ، اشتغال 10 خانواده را از طریق پخت و فروش نان خانگی تامین نماید. قیمت هر تنور750/000تومان محاسبه شده است. این تنورها به خانواده های با سرپرستی زنان تعلق خواهد گرفت که توانایی پخت نان و فروش نان را داشته باشند. ضمناً تبلیغات اولیه فروش نان نیز بصورت رایگان برای این خانواده ها انجام خواهد شد.

بسازیم-پرداخت نقدی

شما می توانید بخشی از مبلغ
باقی مانده را به صورت
نقدی پرداخت کنید

بسازیم-گلریزون

شما می توانید مبلغ لازم را
با استفاده از شبکه آشنایان
جمع آوری کنید