ست کامل تریال فریم بینایی سنجی به همراه عدسی

چشم پزشکی

ست کامل تریال فریم بینایی سنجی به همراه عدسی
ست کامل تریال فریم بینایی سنجی به همراه عدسی

چشم پزشکی

دسته‌بندیسلامت
مرکزگروه درمانی امام رضا(ع)
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1398/2/1
مهلت نهایی1399/6/31
مبلغ7,200,000 تومان
تعداد حامی21
مبلغ اهدا شده1,317,500 تومان
درصد موفقیت18%

این وسیله یکی از نیازهای اساسی برای تشخیص ضعف بینایی و تنبلی چشم، خصوصاً برای اطفال است. استفاده از این لوازم برای گروه‌های درمانی که در مناطق محروم به درمان مردم نیازمند می‌پردازند، ضروری‌ست. شما خیرین عزیز با مشارکت در خرید این این ست، می‌توانید در افزایش میزان سلامت هم‌میهنانمان در مناطق محروم کشور سهیم باشید.

شما می توانید بخشی از مبلغ
باقی مانده را به صورت
نقدی پرداخت کنید

شما می توانید مبلغ لازم را
با استفاده از شبکه آشنایان
جمع آوری کنید