ست کامل تریال فریم بینایی سنجی به همراه عدسی

چشم پزشکی

ست کامل تریال فریم بینایی سنجی به همراه عدسی
ست کامل تریال فریم بینایی سنجی به همراه عدسی

چشم پزشکی

دسته‌بندیسلامت
وضعیتفعال
تاریخ تعریف1398/2/1
مهلت نهایی1398/9/15
مبلغ7,200,000 تومان
تعداد حامی14
مبلغ اهدا شده386,500 تومان
درصد موفقیت5%

ست کامل تریال فریم بینایی سنجی به همراه عدسی

این وسیله یکی از نیازهای اساسی برای تشخیص ضعف بینایی و تنبلی چشم خصوصاً برای اطفال می باشد.

این ست مورد نیاز گروه های درمانی که در مناطق محروم به درمان مردم نیازمند می پردازند، می باشد.
شما خیرین گرامی با کمک در این امر خیر می توانید در افزایش میزان سلامت چشم هموطنانمان در مناطق محروم کشور سهیم باشید.