مدرسه 6 کلاسه شریف

ساخت مدرسه ای 6 کلاسه در شهرستان روانسر استان کرمانشاه که پس از زلزلزله کرمانشاه قصد کردیم این مدرسه را بسازیم.

مدرسه 6 کلاسه شریف
مدرسه 6 کلاسه شریف
مدرسه 6 کلاسه شریف
مدرسه 6 کلاسه شریف
مدرسه 6 کلاسه شریف
مدرسه 6 کلاسه شریف

ساخت مدرسه ای 6 کلاسه در شهرستان روانسر استان کرمانشاه که پس از زلزلزله کرمانشاه قصد کردیم این مدرسه را بسازیم.

دسته‌بندیتحصیل و آموزش
استانکرمانشاه
وضعیتموفق
تاریخ تعریف1397/1/1
مهلت نهایی1397/9/1
مبلغ1,200,000,000 تومان
تعداد حامی5
مبلغ اهدا شده1,200,000,000 تومان
درصد موفقیت100%