فعالیت های عام المنفعه

ساخت موکب خدام الرضا(علیه السلام)

ساخت موکب در مسیر نجف به کربلا عمود 557

‌ 

251,245,739 تومان

از 400,000,000 تومان

159

حامی

1399/6/31

مهلت نهایی

63%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

قرض الحسنه

قرض الحسنه

ایجاد بستر برای مشارکت مردمی جهت توانمندسازی محرومین

‌ 

85,968,000 تومان

از 150,000,000 تومان

99

حامی

1399/12/30

مهلت نهایی

57%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

سلامت

تجهیز اتوبوس سیار درمانی

اتوبوس هایی جهت خدمت به محرومین

گروه درمانی امام رضا(ع)

4,572,000 تومان

از 500,000,000 تومان

80

حامی

مهلت نهایی

1%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

اشتغال و کارآفرینی

در کنار هم برای آبادی

کمک به منطقه کم برخوردار سه قلعه

خراسان جنوبی

‌ 

11,757,500 تومان

از 50,000,000 تومان

67

حامی

مهلت نهایی

24%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

تامین تجهیزات

خرید یک دستگاه بابکت

 

‌ 

75,963,500 تومان

از 85,000,000 تومان

49

حامی

1399/7/30

مهلت نهایی

89%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

تحصیل و آموزش

دیوار کشی مدرسه خویه

مدرسه ای در روستای خویه از توابع شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری

‌ 

3,574,500 تومان

از 24,000,000 تومان

39

حامی

1399/5/31

مهلت نهایی

15%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

عمرانی

تکمیل 30 واحد مسکونی ایلام

تامین هزینه جهت تکمیل پروژه 30منزل برای افراد محروم و نیازمند استان ایلام

ایلام

‌ 

2,639,000 تومان

از 200,000,000 تومان

34

حامی

مهلت نهایی

1%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

تحصیل و آموزش

ساخت مدرسه 9کلاسه روستا بلنگی

ساخت مدرسه 9 کلاسه با 495 بنا

سیستان وبلوچستان

‌ 

319,764,500 تومان

از 320,000,000 تومان

34

حامی

مهلت نهایی

100%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

تحصیل و آموزش

هنرستان حاج آقا جان

ساخت و تجهیز کارگاه های فنی

قم

‌ 

471,000 تومان

از 700,000,000 تومان

11

حامی

مهلت نهایی

0%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

فعالیت های عام المنفعه

تکمیل فرایند ساخت مسجد امام رضا

مسجد محوری در شهرستان بیرجند

خراسان جنوبی

‌ 

1,261,000 تومان

از 70,000,000 تومان

9

حامی

مهلت نهایی

2%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

تحصیل و آموزش

تکمیل مدرسه 6کلاسه روستای رحمت آباد

روستای رحمت آباد شهرستان سیب و سوران

سیستان وبلوچستان

‌ 

34,148,528 تومان

از 50,000,000 تومان

8

حامی

مهلت نهایی

68%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

اشتغال و کارآفرینی

راه اندازی و توسعه کارگاه گلیم و قالی

اشتغال زایی در مناطق محروم شهرستان کلات نادر

خراسان رضوی

‌ 

614,000 تومان

از 70,000,000 تومان

7

حامی

مهلت نهایی

1%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم