فعالیت های عام المنفعه

ساخت موکب خدام الرضا(علیه السلام)

ساخت موکب در مسیر نجف به کربلا عمود 557

‌ 

252,217,739 تومان

از 400,000,000 تومان

167

حامی

1399/6/31

مهلت نهایی

63%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

قرض الحسنه

قرض الحسنه

ایجاد بستر برای مشارکت مردمی جهت توانمندسازی محرومین

‌ 

98,690,000 تومان

از 150,000,000 تومان

156

حامی

1399/12/30

مهلت نهایی

66%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

اشتغال و کارآفرینی

در کنار هم برای آبادی

اشتغال زایی در منطقه کم برخوردار سه قلعه

خراسان جنوبی

‌ 

15,964,500 تومان

از 50,000,000 تومان

86

حامی

مهلت نهایی

32%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

تحصیل و آموزش

کمپین کاروان سعید عبدولی

تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان لرستان و خوزستان

‌ 

13,598,000 تومان

از 14,000,000 تومان

65

حامی

مهلت نهایی

97%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

تامین تجهیزات

خرید یک دستگاه بابکت

 

‌ 

76,614,500 تومان

از 85,000,000 تومان

53

حامی

1399/7/30

مهلت نهایی

90%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

عمرانی

تکمیل 30 واحد مسکونی ایلام

تامین هزینه جهت تکمیل پروژه 30منزل برای افراد محروم و نیازمند استان ایلام

ایلام

‌ 

4,055,050 تومان

از 20,000,000 تومان

48

حامی

مهلت نهایی

20%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

عمرانی

ساخت مدرسه در روستای ده پهلوان

ساخت مدرسه در مناطق محروم لرستان

لرستان

‌ 

1,171,000 تومان

از 500,000,000 تومان

28

حامی

مهلت نهایی

0%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

تحصیل و آموزش

تکمیل مدرسه 6کلاسه روستای رحمت آباد

روستای رحمت آباد شهرستان سیب و سوران

سیستان وبلوچستان

‌ 

34,459,528 تومان

از 100,000,000 تومان

15

حامی

مهلت نهایی

34%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

فعالیت های عام المنفعه

تکمیل فرایند ساخت مسجد امام رضا

مسجد محوری در شهرستان بیرجند

خراسان جنوبی

‌ 

1,512,000 تومان

از 70,000,000 تومان

14

حامی

مهلت نهایی

2%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

تحصیل و آموزش

هنرستان حاج آقا جان

ساخت و تجهیز کارگاه های فنی

قم

‌ 

473,000 تومان

از 450,000,000 تومان

13

حامی

مهلت نهایی

0%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

اشتغال و کارآفرینی

راه اندازی و توسعه کارگاه گلیم و قالی

اشتغال زایی در مناطق محروم شهرستان کلات نادر

خراسان رضوی

‌ 

844,000 تومان

از 70,000,000 تومان

12

حامی

مهلت نهایی

1%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم

اشتغال و کارآفرینی

پروژه اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار

تهیه 10عدد تنور گازی خانگی به همراه 20کیسه آرد

خوزستان

کانون فرهنگی هنری ثارالله

642,000 تومان

از 8,000,000 تومان

6

حامی

1399/9/30

مهلت نهایی

8%

موفقیت

توضیحاتحمایت می کنم